REB05 seriýaly bahar ulanylýan EM tormozlary

REB05 seriýaly bahar ulanylýan EM tormozlary

REB05 seriýaly uly göwrümli önümler ygtybarly tormoz we saklaýjy güýçleri bilen bahar bilen ulanylýan we gury sürtülme elektromagnit tormozlarydyr.Tormozlamakda we saklamakda dürli ýagdaýlarda giňden ulanylýar.

REACH Elektromagnit tormozlar ýokary hilli sürtülme materiallaryndan ýasalýar we ses azaltmak we elektromagnit zynjyrlaryň optimal dizaýny üçin öz nemlendiriji enjamymyzy birleşdirýär.REACH-a berlen birnäçe patentimiz bar we tygşytly, uzak ömür we pes ses we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iş ýörelgeleri

Stator öçürilende, çeşme armatura güýç döredýär, soň tormoz momentini döretmek üçin sürtülme disk bölekleri armatura bilen flanesiň arasynda gysylýar.Şol döwürde armatura bilen statoryň arasynda Z boşlugy döredilýär.

Tormoz goýberilmeli bolanda, stator DC güýji bilen birikdirilmelidir, şonda armatura elektromagnit güýji bilen statora geçer.Şol wagt armatura hereket edende bahary basýardy we tormozy kesmek üçin sürtülme disk bölekleri goýberilýär.

Aýratynlyklary

Tormozyň naprýa .eniýesi (VDC): 24V, 45V, 96V, 103V, 170, 180V, 190V, 205V.
Dürli tor naprýa .eniýesine (VAC) uýgunlaşdyrylýar: 42 ~ 460V
Tormoz momentiniň gerimi: 4 ~ 125N.m
Çykdajyly, ykjam gurluş
Ansat gurnamak
Milli göteriji we enjamlaryň hiline gözegçilik we gözegçilik merkeziniň görnüşi synagy bilen tassyklanan
Dürli modullary saýlamak bilen iň ýokary gorag derejesi lp65-e ýetip biler

Goýmalar

● Tormozlaýjy motor
● Agaç enjamlary
● Awtomatiki tehnologiýa
Dişli motor
● Servo motor
● Gurluşyk enjamlary
● Bukja enjamlary
● göteriji enjamlar
● Elektrikli ulag
● Elektrik skuter


Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň